فایل های دسته بندی علوم پایه - صفحه 11

پاورپوینت تعریف مستند سازي

پاورپوینت تعریف مستند سازي - تعریف مستند سازي مستندسازي يا پرونده نويسي فرآيند ثبت كامل اطلاعات مربوط به مراقبت و درمان بيمار است . مستند سازي...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تعریف مساله و مدل سازی تصمیم های چندهدفی

پاورپوینت تعریف مساله و مدل سازی تصمیم های چندهدفی - بنام خدا تعریف مساله و مدل سازی تصمیم های چندهدفی بسمه تعالی فهرست مطالب مقدمه تفکر گز...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تعالی سازمانی با تمرکز برمديريت منابع انساني

پاورپوینت تعالی سازمانی با تمرکز برمديريت منابع انساني - بنام خدا تعالی سازمانی با تمرکز برمديريت منابع انساني ضرورت انسان سازي از نظر ک...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تعاملات دبیرخانه با نهاد کتابخانه های عمومی کشور

پاورپوینت تعاملات دبیرخانه با نهاد کتابخانه های عمومی کشور - بنام خدا تعاملات دبیرخانه با نهاد کتابخانه های عمومی کشور Saremizadeh Mohammad - ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تضمین کیفیت در آزمايشگاه هماتولوژی

پاورپوینت تضمین کیفیت در آزمايشگاه هماتولوژی - بنام خدا تضمین کیفیت در آزمايشگاه هماتولوژی Clinical utility formulae of Galen and Gambin...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تعريف و اپيدميولوژي حوادث غير مترقبه

پاورپوینت تعريف و اپيدميولوژي حوادث غير مترقبه - بسم الله الرحمن الرحيم تعريف و اپيدميولوژي حوادث غير مترقبه Disaster مقدمه : زندگي بشر هم...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تعارض منافع در طب

پاورپوینت تعارض منافع در طب - تعارض منافع در طب 1 . تعریف تعارض منافع نظریه تامسون : " تصمیم حرفه ای در مورد یک هدف اولیه تحت تاثیر یک منفعت ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تصمیم گیری و حل مسأله

پاورپوینت تصمیم گیری و حل مسأله - بنام خدا تصمیم گیری و حل مسأله فعالیت های مربوط به تشخیص وجود مسائل و تعیین میزان اهمیت آن ها فعالیت های مر...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب 158 اسلاید

پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب 158 اسلاید - بنام خدا تصفیه آب و فاضلاب اهدف کلی تصفیه فاضلاب تامین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم پاک نگهداری مح...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16قبلی · بعدی