فایل های دسته بندی علوم پایه - صفحه 12

پاورپوینت تعاملات دبیرخانه با دیوان محاسبات کشور

پاورپوینت تعاملات دبیرخانه با دیوان محاسبات کشور - بنام خدا تعاملات دبیرخانه با دیـوان محاسبات کشور Saremizadeh Mohammad - Last Update (94/...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تصفیه فاضلاب صنعتی

پاورپوینت تصفیه فاضلاب صنعتی - بنام خدا 1 2 تصفیه فاضلاب صنعتی تعريف فاضلاب عبارتست از جريان آب زائد ناشی از مصرف آب در فعاليتهای مختلف انس...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب

پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب - بنام خدا تصفیه آب و فاضلاب اهدف کلی تصفیه فاضلاب تامین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم پاک نگهداری محیط زیست با...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تجزيه و تحليل مهارتهاي بسكتبال

پاورپوینت تجزيه و تحليل مهارتهاي بسكتبال - بنام خدا تجزيه و تحليل مهارتهاي بسكتبال بسکتبال حالت هاي قرارگيري در ميدان اندازه و سرعت حريفان ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تجهیزات شبکه

پاورپوینت تجهیزات شبکه - فصل اول تجهیزات شبکه تجهيزات شبكه اين فصل به بررسي عملكرد بعضي از دستگاه هاي شبكه مي پردازد. اين دستگاه ها به شرح زي...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تجزيه نمونه آلودگيها

پاورپوینت تجزيه نمونه آلودگيها - تجزيه نمونه آلودگيها 1- انواع اسپکتروفوتومتری را بیان کند. 2- قانون بیرلامبرت را توضیح دهد. 3- اجزاء دستگاه ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه

پاورپوینت تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه - تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه « تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تجزیه , تحلیل و طراحی سیستمها

پاورپوینت تجزیه تحلیل و طراحی سیستمها - بنام خدا 1 تجزیه , تحلیل و طراحی سیستمها 2 3 فصل دوم تجزیه و تحلیل چیست تحلیل کننده کیست فصل س...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تجارت الكترونيكي و كسب و كار الكترونيكي

پاورپوینت تجارت الكترونيكي و كسب و كار الكترونيكي - بنام خدا تجارت الكترونيكي و كسب و كار الكترونيكي دراين تحقیق در خصوص موارد زير مطالبي بي...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17قبلی · بعدی