فایل های دسته بندی علوم پایه - صفحه 13

پاورپوینت تجربه وتفکر

پاورپوینت تجربه وتفکر - به نام خدا تجربه وتفکر بخش اول علوم وابزار های آن: یکی از ویژگی های انسان کنجکاوی است که از دوران کودکی تا پایان عمر ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی

پاورپوینت تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی - بنام خدا تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی کارگاه آموزشی ایران باید کشوری عالم شود و جوانان ما باید با حرکت...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بهره‌وري

پاورپوینت بهره‌وري - بنام خدا بهره‌وري مؤسسه مطالعات نوآوري و فناوري ايران تعاريف بهره‌وري از نظر يك مدير يا كارفرما بهره وري يعني كارايي بي...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تثبيت بيولوژيكي نيتروژن در مزارع برنج

پاورپوینت تثبيت بيولوژيكي نيتروژن در مزارع برنج - تثبيت بيولوژيكي نيتروژن در مزارع برنج برنج برنج با نام علمی ( Oryza Sativa ) یکی از مهمترین ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بيولوژي ،اكولوژي كژدم ها وپيشگيري از گزش آنها

پاورپوینت بيولوژي ,اكولوژي كژدم ها وپيشگيري از گزش آنها - بنام خداوند جان و خرد بيولوژي ،اكولوژي كژدم ها و پيشگيري از گزش آنها D.R.D Scorp...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بهداشت برای همه و مراقبت‌هاي بهداشتي اوّليه در ایران و جهان

پاورپوینت بهداشت برای همه و مراقبت‌هاي بهداشتي اوّليه در ایران و جهان - بنام خدا By: Dr Mirzaei 1 2 بهداشت براي همه و مراقبت‌هاي بهداشتي ا...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تبارشناسی توسعه و پیشرفت (در اندیشه غرب)

پاورپوینت تبارشناسی توسعه و پیشرفت (در اندیشه غرب) - 1 بنام خدا تبارشناسی توسعه و پیشرفت (در اندیشه غرب) 2 مرکز اندیشه و پژوهش طرح هزاره نا...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تبليغ به گويشهاي محلي

پاورپوینت تبليغ به گويشهاي محلي - بنام خدا تبليغ به گويشهاي محلي تبليغ به گويشهاي محلي مازني كردي سوراني كردي كرمانجي آذري قشقائي بلوچي ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بهسازی اصولی سازه و ساختمان در مهندسی عمران

پاورپوینت بهسازی اصولی سازه و ساختمان در مهندسی عمران - بنام خدا بهسازی اصولی سازه و ساختمان در مهندسی عمران ترتيب مطالعات و ارائه گزارشات مر...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18قبلی · بعدی