فایل های دسته بندی علوم پایه - صفحه 4

پاورپوینت جرائم زندانیان بند نسوان

پاورپوینت جرام زندانیان بند نسوان - بنام خدا جرائم زندانیان بند نسوان همه می‌دانند که یکی از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی در کشور ما بحث اعتیاد ا...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جعبه رنگ براي طراحي فضاي سبز

پاورپوینت جعبه رنگ براي طراحي فضاي سبز - جعبه رنگ براي طراحي فضاي سبز هماهنگي تركيب رنگها در طراحي فضاي سبز، يك هنر طريف محسوب مي ‌ شود، تركيب ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جایگاه و تاثیرات رایانه در زندگی امروز

پاورپوینت جایگاه و تاثیرات رایانه در زندگی امروز - بنام خدا جایگاه و تاثیرات رایانه در زندگی امروز 3 فهرست مطالب رایانه در آموزش و تعلیم آم...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جغرافیا انسان طبیعت

پاورپوینت جغرافیا انسان طبیعت - بنام خدا جغرافیا یعنی جهان شناسی و جهان شناسی پیش درآمد جهان بینی و جهان بینی مقدمه خداشناسی ماهیت و قلمرو جغر...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جایگاه پزشکی کوهستان در پیشگیری از حوادث

پاورپوینت جایگاه پزشکی کوهستان در پیشگیری از حوادث - بنام خدا جایگاه پزشکی کوهستان در پیشگیری از حوادث - مساحت ایران1,623,292 کیلومترمربع - ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جستجوی ممنوع

پاورپوینت جستجوی ممنوع - بنام خدا جستجوی ممنوع Tabu Search مقدمه و تاریخچه جستجوی موضعی ( Local Search ) ترفند TS : لیست ممنوع معیارهای آ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جريان نفاق

پاورپوینت جريان نفاق - جريان نفاق قرآن کریم : "... هم العدو فاحذروهم قاتلهم الله انی یوفکون" : "(ای پیامبر) دشمنان واقعی منافقان هستند که از آ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جدیدترین قوانین بسکتبال

پاورپوینت جدیدترین قوانین بسکتبال - بنام خدا جدیدترین قوانین بسکتبال بروز رسانی 1 اکتبر 2014 کمیته داوران شهرستان بندرعباس اشارات دست اشارا...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها

پاورپوینت جانشینی نوکلوفیلی آروماتیکها - بنام خدا 1 2 جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها 1- جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها بسیاری از جانشینی های ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی