فایل های دسته بندی دانلود پاورپوینت های علمی - صفحه 3

پاورپوینت جمعيت شناسي

پاورپوینت جمعيت شناسي - بنام خدا جمعيت شناسي اهداف درس انتظار مي ‌ رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، بتواند : جمعيت را تعريف ك ند جمع...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جغرافياي مرز با تأکید بر مرزهای ایران

پاورپوینت جغرافياي مرز با تأکید بر مرزهای ایران - بسم لله ارحمن الرحیم جغرافياي مرز با تأکید بر مرزهای ایران هدف : آشنا ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جنگ نرم در دهه چهارم

پاورپوینت جنگ نرم در دهه چهارم - بسم الله الرحمن الرحیم جنگ نرم در دهه چهارم مفهوم شناسي جنگ نرم Soft War جنگ نرم در حقيقت شامل...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جنسیت و قیزیولوژی جنسیت

پاورپوینت جنسیت و قیزیولوژی جنسیت - جنسیت و قیزیولوژی جنسیت اهداف این جلسه انواع جنسیت چیست و نسبت جنسی چگونه تعیین می شود؟ ژن های و ترکیبات...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی بابل

پاورپوینت جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی بابل - 1 جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی بابل معلم سخنش تعليم و رفتارش ترب...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جمعيت شناسي و تنظیم خانواده

پاورپوینت جمعيت شناسي و تنظیم خانواده - جمعيت شناسي و تنظیم خانواده جمعيت شناسي جمعیت شناسی مطالعه علمی و تجزیه و تحلیل آماری – ترکیب و حرکات...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جریان متناوب درمدارهای مرکّب از سلف، خازن و مقاومت نوسانات میرا و تشدید

پاورپوینت جریان متناوب درمدارهای مرکّب از سلف, خازن و مقاومت نوسانات میرا و تشدید - جریان متناوب درمدارهای مرکّب از سلف، خازن و مقاومت نوسانات م...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جلسات شورای دبیران وهنر آموزان

پاورپوینت جلسات شورای دبیران وهنر آموزان - شوراهای مدرسه ی ما هنرستان های کاردانش مولوی کرد و فنی خوش مهر سروآباد سالتحصیلی 90-1389 0 وَاَمر...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جرم رایانه ای

پاورپوینت جرم رایانه ای - بسم الله الرحمن الرحيم تعریف جرم رایانه ای انواع تعاریف جرم رایانه ای 1- تعريف مضيق: با رویکرد حقوق جزای اختصاصی ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی