لیست فایل ها - صفحه 8

پاورپوینت تغذیه و ورزشی

پاورپوینت تغذیه و ورزشی - بنام خدا تغذیه و ورزشی دکتر محمد رضا اسد عضو هئیت علمی دانشگاه پیام نور تاریخچه و شناخت مفاهیم مربوط به تغذی...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تهويه صنعتي

پاورپوینت تهويه صنعتي - بنام خدا تهويه صنعتي industrial ventilation تهويه صنعتي industrial ventilation تعريف: برقراري سيستمي است كه ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تلفات دانه در كمباين

پاورپوینت تلفات دانه در كمباين - بنام خدا تلفات دانه در كمباين تقسيم‌بندي افت دانه الف : افت طبيعي ب : افت حاصل از عدم تنظيم و يا نقص فني كم...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تغییرات فیزیولوژیک طبیعی در همودینامیک قلب و عروق

پاورپوینت تغییرات فیزیولوژیک طبیعی در همودینامیک قلب و عروق - بنام خدا CoNgenital heart disease تغییرات فیزیولوژیک طبیعی در همودینامیک قلب و ع...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تفاهم نامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و شورای عالی استان ها

پاورپوینت تفاهم نامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و شورای عالی استان ها - تفاهم نامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و شورای عالی استان ها مقد...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تمرینات ورزشی در دیستروفی

پاورپوینت تمرینات ورزشی در دیستروفی - بنام خدا تمرینات ورزشی در دیستروفی میوپاتی به بیماری عضلانی به هرعلتی میوپاتی می گویند. میوپاتی:می...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تنش شوری

پاورپوینت تنش شوری - بنام خدا تنش شوری Salinity Salt stress Water salinity Soil salinity Saline Agriculture وجود املاح محلول اضافی در آب ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تغذيه وبهداشت مواد غذايي

پاورپوینت تغذيه وبهداشت مواد غذايي - بنام خدا تغذيه وبهداشت مواد غذايي به طور كلي تغذيه علمي است كه درباره تغييرو تبديل غذا دربدن وشركت مو...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تلفيق اطلاعات سنسوري مکانيسم و مدلها

پاورپوینت تلفيق اطلاعات سنسوري مکانيسم و مدلها - بنام خدا تلفيق اطلاعات سنسوري: مکانيسم و مدلها سمينار درس سيستمهاي عصبي عضلاني 3 فهرست مطال...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13قبلی · بعدی