نتایج جستجو برای «ویت»

پاورپوینت جنگ ویت نام

پاورپوینت جنگ ویت نام - بنام خدا جنگ ویت نام جنگ ویتنام در بازه خاصی از تاریخ روی داد؛ درست زمانی که آتش جنگ کره خاموش شده بود و جنوب شرقی ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جنگ ویتنام

پاورپوینت جنگ ویتنام - بنام خدا جنگ ویتنام جنگ ویتنام در بازه خاصی از تاریخ روی داد؛ درست زمانی که آتش جنگ کره خاموش شده بود و جنوب شرقی آسیا...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل