نتایج جستجو برای «پاورپوینت»

دانلود پاورپوینت 1شبکه های کامپیوتری

دانلود پاورپوینت 1شبکه های کامپیوتری - بنام خدا 1 2 شبکه های کامپیوتری 3 نحوه ارزیابی تحقیق 3 نمره تمرین 2 نمره امتحان پایان ترم 15 نمره...

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت (ICF) ساختمانهای بتن مسلح با عایق ماندگار

دانلود پاورپوینت (ICF) ساختمانهای بتن مسلح با عایق ماندگار - بسم الله الرحمن الرحیم (ICF) ساختمانهای بتن مسلح با عایق ماندگار Insulating Conc...

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت 1ساختمان چشم انسان

دانلود پاورپوینت 1ساختمان چشم انسان - بنام خدا ساختمان چشم انسان ساختمان چشم انسان ساختمان چشم انسان شبیه یک کره است. در قسمت جلوی این کره یک...

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت HIV و تغذیه

دانلود پاورپوینت HIV و تغذیه - به نام خدا HIV و تغذیه HIV و تغذیه مشکلات تغذیه ای شایع هستند. علل آنها متعدد و پیچیده می باشد. فوائد تغذیه ...

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ACLS Medications

دانلود پاورپوینت ACLS Medications - ACLS Medications Epinephrine Mechanism of Action Stimulates adrenergic receptors and is not dose depende...

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت kalman Filter

دانلود پاورپوینت kalman Filter - 1 فيلتر كالمن در سال 1960 توسط R.E.Kalman در مقاله اي تحت عنوان زير معرفي شد. “A new approach to liner filter...

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت Optometryآپتومتری یا

دانلود پاورپوینت Optometryآپتومتری یا - بسم الله الرحمن الرحيم Optometry آپتومتری یا ديدگاههاي مختلف درباره نور: نيوتن: ذره هاي بدون وزني که ...

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت Optometryنور چشم و

دانلود پاورپوینت Optometryنور چشم و - بسم الله الرحمن الرحيم Optometry نور چشم و ديدگاههاي مختلف درباره نور: نيوتن: ذره هاي بدون وزني که در خ...

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت 2ساختار اتمی و شبکه کریستالی

دانلود پاورپوینت 2ساختار اتمی و شبکه کریستالی - انرژی ها و نیروهای اتصال Bagherpour.Basu.ac.ir 1 وقتی هر دو یون مثبت یا هر دو منفی باشند نزدی...

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

پاورپوینت آین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران - 1 آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران 2 ماده ۲۲ - تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی